top of page

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 Süreçleri, ISO 9001 Belgelendirme hizmetleri, ISO 9001:2015 ve tüm ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ihtiyaçlarınızda  çözümler sunuyoruz.

Size Özel Teklifimizi Öğrenmeniz için aramanızı

ISO 9001 Belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 Belgelendirme
ISO International Organization for Standardization’ ın kısaltması olup Uluslararası Standart Örgütünün hazırlamış olduğu kalite yönetim sistemleri standardıdır. iso 9001 Standardı en son 2015 yılında güncellenerek yayımlanmış ve halen daha güncelliğini korumaktadır.
 

iso 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi bütün kuruluşlara, hiç bir ayrım gözetilmeksizin uygulanabilen bir yönetim sistemidir. Kuruluşun müşteri ihtiyaç ve beklentilerini belirleme, tanımlama ve karşılamada, uluslararası alanda kabul görmüş bir yönetim biçimidir. iso 9001 Standardı kuruluşun tüm faaliyetlerini yansıtır. Kuruluş ile birlikte gelişerek değişen ihtiyaçlara cevap verir. Etkin bir Kalite Yönetim Sisteminin şartlarını ortaya koyar. ISO 9001 Sisteminin amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha da önemlisi önlemektir. Buradaki temel varsayım, etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde, müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir.

 

ISO 9001 sistemi kuruluşların kendilerini geliştirmesi, bir düzen ve disiplin içinde sistematik olarak çalışabilmeleri için uygun bir ortam hazırlar. ISO 9001 reklam ve prestij kazandırmasına ek olarak kuruluşlara yeniden gözden geçirme ve sürekli iyileştirme olgusunu kazandırır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, günümüzde pek çok kuruluşun uygulamaya koyduğu ve kurumsallaşmada büyük önem arz eden bir standart olması itibariyle oldukça kıymetlidir. Artık büyümekte olan yada günümüz rekabetçi ortam koşullarında, sürekli yenilenerek bir adım öne geçmeyi hedefleyen firmalar için olmazsa olmaz bir sistem haline gelmiştir. Kuruluşlar ISO 9001 kalite belgesini alabilmek için, kalite yönetim sistemlerini tanımlamalı ve işleri tanımlandığı gibi yürütmelidirler. Bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip personel istihdamı sıkıntılı olduğundan pek çok firma danışmanlık desteği almayı uygun görmektedir. Aylar süren çalışmalar neticesinde işletmelerin kurdukları ISO 9001 sistemi, standardın şartlarını karşılaması durumunda ve yapılan denetimler sonucunda başarılı olunması halinde firmaların ISO 9001 KALİTE BELGESİ almaya hak kazanmalarıyla neticelenmektedir. Sistemin sağlıklı işleyip işlemediği de her yıl yapılan ara denetimlerle ölçülmektedir. Böylece yapılan çalışmaların meyvesi olarak kuruluşların kaliteli ürün yada hizmet ürettiği ISO 9001 belgesiyle ispatlanmış olur.

 

KALİTETÜRK Danışmanlık olarak firmamız yıllar boyu kazandığı bilgi, birikim ve tecrübesiyle iso 9001 Kalite Yönetim Sisteminin işletmenize kurulması, denetimlerden başarıyla geçilmesi ve ISO 9001 Kalite Belgesinin işletmenize kazandırılmasına kadar olan süreçte gereken her türlü desteği vermektedir.

bottom of page