top of page
  • Yazarın fotoğrafıKaliteTürk

Madde 0, ISO 9001 Standardı Amacı ve İlkeleri Giriş

Madde 0 - Giriş


Madde 0.1: Genel

ISO 9001: 2015'in amacı, kuruluşların sürekli olarak müşteri gereksinimlerini karşılamalarına, müşteri memnuniyetini artırmalarına, riskleri ve fırsatları ele alma ve iş hedeflerini karşılamalarına yardımcı olmaktır. Doğru yapılırsa, ISO 9001 KYS'nin (Kalite Yönetim Sistemi) uygulanması kuruluşunuz için birçok başka faydaya neden olacaktır.


Madde 0.2: Kalite Yönetimi İlkeleri

ISO 9001 standardı, aşağıdaki kalite yönetimi prensiplerine dayanmaktadır;


  1. Müşteri odaklı

  2. Liderlik

  3. İnsanların katılımı

  4. Süreç yaklaşımı

  5. Gelişme iyileşme düzelme ilerleme

  6. Kanıta dayalı karar verme

  7. İlişkileri yönetimi


Madde 0.3: Süreç Yaklaşımı

Süreç yaklaşımı, bir kuruluşun süreçlerini, etkileşimlerini ve gerekli girdi ve çıktıları tanımlamayı içerir. Amaç, bu süreçleri sistematik bir şekilde yönetmeye yardımcı olmaktır. PDCA (Plan Yap-Kontrol Et Yasası) döngüsünün uygulanması, bu işlemlerin istenen sonuçları sağladığından ve performanslarının sürekli iyileştirildiğinden emin olacaktır. ISO 9001: 2015 maddeleri bu döngü aşamalarının her birine bölünebilir; planlayın (Planlama), yapın (Destek ve Çalışma), kontrol edin (Performans Değerlendirme) ve harekete geçin (İyileştirme).


ISO 9001: 2008 ve 9001: 2015 arasındaki önemli farklılıklardan biri, önleyici faaliyetlerin risk yönetimi ile değiştirilmesidir. Standardın bu bölümünde, riske dayalı düşüncenin ilk kez tanıtılması yer almaktadır. KYS'nizi planlarken ele alınması gereken riskleri ve fırsatları belirlemelisiniz. (ISO 9001: 2015 fıkra 6.1.1) ve bunları ele almak için ne gibi önlemler almalısınız. (ISO 9001: 2015 6.1.2)


Madde 0.4: Diğer Yönetim Sistemi Standartları ile İlişkiler

PDCA döngüsü ve risk temelli düşünme, diğer ISO standartlarında kullanılan kavramlardır. ISO 9001'i diğer standartlarla daha iyi hizalamak amacıyla, bu kavramlar yukarıda Bölüm 0.3'te belirtildiği gibi ISO 9001: 2015 tarafından benimsenmiştir. Bu kavramlara ek olarak, yapı, içerik ve terminoloji, ISO 14001 veya AS9100 gibi çoklu (veya entegre) kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak için 2008 versiyonu değiştirilmiştir.


ISO 9001 ile bağlantılı ve kullanılması tavsiye edilen özel standartlar arasında ISO 9000 Kalite yönetim sistemleri (Temel ve kelime bilgisi ve ISO 9004 Bir kuruluşun sürdürülebilir başarısının yönetimi) Kalite yönetimi anlayışı bulunur.


Faydalı olması dileği ile.

2.301 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page