top of page

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 Belgesi, ISO 14001 Belgelendirme hizmetleri, ISO 14001:2015 ve tüm ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ihtiyaçlarınızda  çözümler sunuyoruz.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi; Çevrenin ve doğal yapının korunabilmesi amacı ile oluşturulmuş ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanmış bir yönetim sistemidir. Bir ürünün hammadde alım aşamasından son ürün haline getirilmesi aşamasına kadar geçen süreçte, çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlamak maksadıyla oluşturulmuştur.

 

ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi, çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar. Kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmeleri çevre yönetim sisteminin uygulanması ile mümkündür. ISO 14001 çevre yönetim sistemi üründen ziyade sistem standardı olup ne üretildiğinden çok nasıl ve hangi aşamalardan geçerek üretildiği konusuyla ilgilenir.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim sistemi modelidir. Ayrıca bu sistemin en önemli noktalarından birisi de yasal şartların sağlanmış olması ve gerektiğinde emisyon - baca gazı analizi, toz ölçümü, gürültü ölçümü gibi olmazsa olmaz ölçümlerin Çevre Bakanlığı tarafından akredite laboratuvarlarda ölçüm ve raporlamalarının yapılmasıdır.

 

ISO 14001 ÇYS, küresel pazarda var olabilmek için artık insana, çevreye verilen değer ve saygıda önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz tüketicisi, beklentilerinin ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasını istemenin yanında, kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına da değer verilmesini ve saygı gösterilmesini talep etmektedir. Çevre ile etkileşimi olan pek çok kuruluş bugün yaptıkları faaliyetlerin çevreye olan etkisini en aza indirmek amacıyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmakta ve şartlarını yerine getirmek suretiyle de, ISO 14001 çevre belgesini kazanmaktadırlar.

KALİTETÜRK DANIŞMANLIK

firmamız ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin işletmenize kurulması ve

ÇYS şartlarının yerine getirilmesi sonucu ISO 14001 çevre belgesinin kuruluşunuza kazandırılması aşamalarında gereken her türlü desteği vermektedir.

bottom of page