top of page

TSE - TSEK | TÜRK STANDARTLARI UYGUNLUK BELGESİ

TSE TSEK; Türk Standartlarına Uygunluk Belgesidir. Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten belgedir. Geçerlilik süresi bir yıldır.

Türk Standartları Enstitüsünce standartlara uygunluğu saptanan ürünlere ”TSE” markası konulabilir. TSEK TSEK; Kalite uygunluk belgesi; üzerine veya ambalajına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standartlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu, ürünle yada hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standartları Enstitüsünün garantisi altında olduğunu belirten belgedir.

 

 

 

bottom of page