top of page

SANAYİ SİCİL BELGESİ

Sanayi Sicil Belgesi Nedir?
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen ve işletmenin üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren 2 ay içinde alınması zorunlu olan bir belgedir.


Kanunun 1.maddesi uyarınca;
En Az 1 İşçi Çalıştıran Sanayi İşletmelerine Sanayi Sicil Kaydı Yaptırma Zorunluluğu Getirildi.


Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesinde;

“Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.


Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair (diğer) enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne (kapsamına) girer.
El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir.” hükümleri yer almaktadır.


Sanayi siciline kaydı yapılacak sanayi işletmesinin üretim faaliyetini yerine getireceği bir işyerine sahip olması veya böyle bir işyerini en az bir yıl süre ile kiralamış olması şarttır. Bu durumda, Sanayi Sicil Belgesi’nin geçerlilik süresi kira süresi ile sınırlıdır.

Sanayi Sicil Belgesinin Sanayi İşletmelerine Sağladığı Faydalar

 

 • İhraç kaydıyla mal teslimlerinde kdv tecil-terkin İşleminden faydalanırlar. (Kdv ödemezler.)

 • Elektrik Faturalarını Sanayi Abonesi Tarifnamesinden Öderler. Bunun Sanayi Sicil Belgesinden Bir Suret Tedaş’a Süresi İçinde Verilmelidir.

 • Kamu İhale Kanununda Yer Alan Yerli İsteklilerin Belirlenmesinde Avantajlıdırlar.

 • Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Sağladığı Desteklerden Yararlanırlar.

 • Sanayi Siciline Kaydı Kabul Edilmeyen Faaliyetler

 • Yumurta, Civciv, Mantar Üretimi

 • Çamaşır, Halı, Kilim Yıkama İşleri

 • Ses ve Görüntü Bantlarını Doldurulması

 • Soğuk Depolama İşleri (Mumlama Ve Dondurma Hariç)

 • Bitki, Sebze Ve Meyvelerin Tabi Halde Kurutulması

 • Bakliyat, Hububat Ve Sebze Meyve Tasnif Muhafaza Ve Kalibrasyon (Ebatlama, Eleme Vb.) İşleri.

 • Paketleme Ve Ambalajlama İşleri

bottom of page