top of page

PAS 220:2008 GIDA STANDARDI BELGESİ

ISO 22000 standardının bazı konularda eksik görülen ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Gıda ve İçecek Endüstrisi Konfederasyonun CIAA (The Confederation of Food and Drink Industries) birlikteliğinde dünyanın en büyük gıda üreticilerinin birleşerek hazırlamış olduğu bir standarttır. Dünyada G4 olarak bilinen Nestle, Unilever, Danone ve Kraft sektör devleri birleşerek 2008 yılında ön gereksinim programlarını (ön koşul programlarını) detaylandıran ve her tür firmaya uygulanabilir. PAS 220 (Publicly Available Specification) Kamuya açık spesifikasyonları standardını yayınlamıştır.

PAS 220:2008 standardının uluslararası kabul görmüş ISO 22000 standardı ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır. PAS 220 belgesini gıda zinciri halkasında bulunan kuruluşlar alabilir. PAS 220 standardı ISO 22000 standardını ve uygulamalarını desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.Bu nedenle PAS 220:2008 standardı ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemiyle paralel olarak uygulanmalıdır.Kuruluş öncelikle ISO 22000 temelinde bir gıda güvenliği yönetim sistemi kurmalı ve bu sistem içinde tanımlanmış ön koşul programlarını PAS 220:2008 standardıyla desteklemelidir. 

 

bottom of page