top of page

ISO 22301:2012 SOSYAL GÜVENLİK İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22301

Business Continuity Management

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı kuruluşların etkili bir iş sürekliliği sistemi kurmak ve yönetmek için gereksinimleri belirtir. Kuruluşların, iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmeleri için gerekli şartları belirtir.
ISO 22301 standardı, gerek kendi bünyenizde gerekse müşterilerinize karşı ciddi bir duruş ve sizden beklentilerini karşıladığınızın ve yaşanabilecek olası kötü durumlara karşı tam anlamıyla hazır olduğunuzu garanti eder. Standart, daha önce yayınlanan BS 25999 İş Sürekliliği Standardının, ISO standardı olarak çıkarılan, gelişmiş bir en iyi uygulamadır

Her işletme, beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalıdır. Doğal afetler, insan hataları veya teknolojik arızalar gibi durumlar iş sürekliliğini tehdit eder. ISO 22301, bir işletmenin bu tür beklenmedik olaylara karşı ne kadar dirençli olduğunu belirleyen bir standarttır.

 

ISO 22301, iş sürekliliği yönetimi için uluslararası bir standarttır. Bu standart, her türlü olaya karşı iş sürekliliğini sağlamak için gereken adımları belirler. ISO 22301, bir işletmenin kriz anında nasıl tepki vereceğini ve işlerini ne kadar hızlı bir şekilde normale döndürebileceğini belirler.

KALİTETÜRK DANIŞMANLIK 

 

ISO 22301 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi denetim ve belgelendirmesi yaparak müşterilerine hizmet vermektedir.

 

Önemli Not: E-fatura hizmeti verecek özel entegratör firmalara ISO 27001, ISO 22301 ve ISO 20000 belgeleri alma zorunluluğu getirilmiştir.

Kalitetürk Danışmanlık, ISO 22301 belgelendirmesi için gerekli olan tüm süreçlerde size yardımcı olur. Kalitetürk Danışmanlık'ın uzman danışmanları, iş sürekliliği planınızı hazırlamanızda ve uygulamanızda size rehberlik eder. ISO 22301 belgelendirmesi, iş sürekliliği stratejilerinizi uluslararası bir standartla uyumlu hale getirir ve işinizin beklenmedik durumlara karşı dayanıklı olmasını sağlar.

 

Kalitetürk Danışmanlık'ın ISO 22301 danışmanlık hizmetleri, işletmenizin krizlere karşı dirençli olmasını ve beklenmedik olaylar karşısında hızlı ve etkin bir şekilde yanıt vermesini sağlar. Bu standartı uygulayarak, işletmenizin sürekliliğini ve dayanıklılığını artırabilirsiniz. 

ISO 22301:2012

Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı içeriği şunları içermektedir;

1. Kapsam
2. Referanslar
3. Terimler ve tarifler
4. Kuruluşun içeriği
4.1.Kuruluş ve içeriğini anlamak
4.2.İlgili tarafların beklentileri ve gereksinimlerini anlamak
4.3.İş sürekliliği yönetim sisteminin kapsamını belirlemek
4.4.İş sürekliliği yönetim sistem

5. Liderlik
5.1.Liderlik ve taahhüt
5.2.Yönetim taahhüdü
5.3.Politika
5.4.Roller sorumluluklar ve yetkiler

6. Planlama
6.1.Risk ve fırsatların tanımlanması eylemleri
6.2.İş sürekliliği hedefleri ve ulaşmak için planlar

7. Destek
7.1.Kaynaklar
7.2.Yeterlilik
7.3.Farkındalık
7.4.İletişim
7.5.Dokümante edilmiş bilgiler
8. Operasyon
8.1. Operasyonel planlama ve kontrol
8.2.İş etki analizi ve risk değerlendirme
8.3.İş sürekliliği stratejisi

8.4.İş sürekliliği süreçlerinin kurulması ve uygulanması
8.5. Uygulama ve test
9. Performans değerlendirme
9.1.İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
9.2.İç denetim
9.3.Yönetim gözden geçirme
10.Geliştirme
10.1.Düzeltici ve önleyici faaliyetler
10.2. Sürekli iyileştirme.

bottom of page