top of page

ISO 20000 - BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri hizmetlerine dayanan, dünyanın hangi bölgesinden veya hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlar için geçerli olan uluslararası standarttır. Bu standart bilgi teknolojileri üzerine yoğunlaşmış bir hizmet yönetimi sistemimin planlanması, kurulması, yönetilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gereken şartları belirtmektedir.


ISO/IEC 20000 en iyi uygulamalarının ve yönetim süreçlerinin tanımlandığı ve açıklandığı ITIL (Information Technology Infrastructure Library – Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) çalışmalarına dayanan bir standarttır. İş dünyasının giderek Bilgi Teknolojilerine bağımlı hale gelmesi ve Bilgi Teknoloji hizmetlerinin giderek karmaşık bir hal alması sebebiyle bu yönetim sistemine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
 

ISO/IEC 20000 tüm şirketlerin itibarına gerçek bir katkı sağlar. Maliyet azaltıcı ve tüm müşterilere yönelik olan güvenilir bir bilgi teknolojileri hizmet yönetimine yönelik ispat sağlar. Bilgi Teknolojileri hizmetinizin kalitesini ve güvenilirliğini göstermesinin yanında çalışanlarınızın motivasyonunu arttırır.
 

 

ISO/IEC 20000 

2 bölüm halinde yayınlanmıştır:
 

1. Bölüm, ISO/IEC 20000-1: standardın biçimsel özellikleridir ve müşterilere sunulan hizmetlerde kabul edilebilir kalite seviyesine ulaşmak için organizasyonlara gereken şartları belirler. Sertifikasyon alabilmek için karşılanması gereken asgari gereklilikler de bu bölümde ortaya konur.


2. Bölüm, ISO/IEC 20000-2: standardın uygulama ile ilgili prensipleridir ve ISO/IEC 20000-1 kapsamında Hizmet Yönetimi sürecinin en iyi şekilde uygulanabilmesi için gerekli talimatları içerir.

ISO/IEC 20000 STANDART AİLESİ

 

ISO/IEC 20000-1

Hizmet Yönetim Sistemi Gereklilikleri

 

ISO/IEC 20000-2

Hizmet yönetim sistemini uygulama kılavuzu

 

ISO/IEC 20000-3

ISO/IEC 20000-1 standardının kapsam tanımı ve uygulanabilirliği hakkında kılavuz

 

ISO/IEC 20000-4

Proses Referans Modeli

 

ISO/IEC 20000-5

ISO/IEC 20000-1 standardı için örnek uygulama planı Belgelendirme yapılan standart ISO 20000-1’dir. Diğer standartlar rehber niteliğindedir.

 

ISO/IEC 20000

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi şu kapsamları içermektedir;
Bilgi teknolojisi hizmetlerini çalışır durumda tutmak,
Bilgi teknolojisi maliyetlerini optimize etmek,
Bilgi teknolojisi risklerini ve karmaşıklığını yönetmek,
Yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğu sağlamak,
Daha büyük boyutlardaki değişiklikleri yönetmek,
Bilgi teknolojisi hizmetlerini iş ihtiyaçlarına göre kullanmak.

KALİTETÜRK DANIŞMANLIK

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

denetim ve belgelendirmesi yaparak müşterilerine hizmet vermektedir.

 

Önemli Not:

E-fatura hizmeti verecek özel entegratör firmalara ISO 27001, ISO 22301 ve

ISO 20000 belgeleri alma zorunluluğu getirilmiştir.

bottom of page