top of page

ISO 16949 - OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 16949 Standardı, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından, otomotiv sektöründe tüm mevcut otomotiv standartlarının yerine geçecek bir standart olarak kurulmuştur. Bu standardın oluşturulmasındaki amaç; otomotiv yan sanayileri kalite yönetim sistemlerinin tüm dünyada kabul gören ortak kriterlere göre denetlenmesi ve değerlendirilmesidir. ISO 9000 standardı temeli üzerine, otomotiv sektörüne özel gereksinimlerin ilave edilmesiyle oluşturulmuştur. Sürekli geliştirmeyi ve hataların ortaya çıkmamasını sağlayacak temel bir sisteme dayanır.

bottom of page