top of page

ISO 50001 - ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi (EYS) standardı 15 Haziran 2011 yılında yayınlanmış, ağustos 2018 de ISO 50001:2018 olarak güncellenmiş, kuruluşların enerji tüketimini kontrol altına almayı amaçlayan uluslararası yönetim sistemidir. (EYS) standardı kuruluşlar için artık yararlı olmanın yanında bir gerekliliktir. Bu standardı diğer ISO standartlarından farklı olarak işletmeye maddi geri dönüşü bariz olarak görülebilen bir standarttır. Dünya'nın yenilenemez kaynakları kullanıldıkça rezervlerimizin azalmasına bağlı olarak enerji fiyatları giderek yükselmektedir. Enerji kullanımını azaltmak masrafların yanı sıra karbon ayak izimizi küçültmeye ve doğal çevreyi korumaya katkı sağlar. 

(EYS), kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanması dayanmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EYS) standardı ISO 9001 ve/veya ISO 14001 standartlarını uygulayan firmalarda entegre bir sistem olarak da kurulabilmektedir. 

KİMLER BELGEYİ ALABİLİR:

İmalat ve hizmet özel sektörü dahil, kamu kurumları ile orta ve küçük ölçekli tüm firmalar faydalanabilir.

NEDEN ISO 50001 ALMALIYIZ?;

  • Kuruluşun enerji performansını iyileştirmek için gerekli sistemleri ve prosesleri geliştirmelerini sağlamak.

  • Enerji tüketimini azaltmak

  • Enerji maliyetlerini azaltmak.

  • Sera gazı emisyonlarını azaltmak

  • Çevre etkilerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

Not: Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığının verimlilik arttırıcı proje (VAP) kredi desteğinden faydalanabilmek için ISO 50001 (EYS) belgesi alınmalıdır.

KALİTETÜRK DANIŞMANLIK 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, denetim ve belgelendirmesi yaparak müşterilerine hizmet vermektedir.

bottom of page