HACCP TEHLİKE ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTALARI YÖNETİM SİSTEMİ

HACCP (Hazard Analysis of Critical Points), gıda ve gıdayla temas eden madde üreten işyerlerinde tüm üretim aşamasında olası tehlikeleri önlemek veya en az düzeye indirmek amacıyla kurulmuş Kritik Kontrol Noktalarına Dayalı bir gıda güvenliği sistemidir.

 

HACCP, ilk olarak 1960’lı yıllarda ABD’de Pillsbury firması tarafından NASA ve ABD Ordusu için ‘SIFIR HATALI’ ürün üretimi amacı için geliştirilmiştir. Ülkemizde de başta et, süt ve su ürünleri işletmeleri olmak üzere, gıda ve gıdayla temas eden madde üreten işletmelerin de HACCP sistemini oluşturmaları ve uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir.

 

HACCP, gıda işletmelerinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik şartların uygun hale getirilmesini ve ürünün, işletmeye kabulünden müşteriye ulaşmasına kadar olan aşamalarda uygun şekilde işlenmesini sağlar.

HACCP'nin 7 temel ilkesi

AYRINTILI ÜRETİM AKIŞ ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI VE TEHLİKE ANALİZLERİNİN YAPILMASI

KRİTİK KONTROL NOKTALARININ (KKN/CCP) BELİRLENMESİ 

KRİTİK LİMİTLERİN BELİRLENMESİ

İZLEME YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI

KRİTİK KONTROL NOKTALARINDAKİ SAPMA VE UYGUNSUZLUKLARA KARŞI DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİN (DÖF) BELİRLENMESİ

HACCP SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİ VE UYGUNLUĞUNU DEĞERLENDİREBİLECEK KONTROL VE DOĞRULAMA PROSEDÜRLERİNİN OLUŞTURULMASI

HACCP SİSTEMİNİN İLKELERİNİN UYGULANMASI İÇİN ZORUNLU VE İLGİLİ KAYITLARI İÇEREN DÖKÜMANTASYONUN OLUŞTURULMASI.

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

MERKEZ OFİS

Cevizlik Mahallesi, Reyhan Sokak, Uğur İşhanı, No: 14/4, Bakırköy – İstanbul

T: +90 212 583 02 04  |  F: +90.212 583 06 08  |  M: +90.532 324 21 54

kalite@kaliteturk.com

İso 9001, İso 14001, İso 18001İso 22000, İso 45001, Üretim İzni ve Diğer Tüm Yönetim Sistemlerinde / Belgelendirme Hizmetlerinde  Hızlı Çözüm, En İyi Teklif

© Copyright.  Tüm Hakları Kalitetürk Danışmanlık Belgelendirme Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.'ye aittir.