top of page

FSC BELGESİ

FSC; Türkçesi Orman Yönetim Konseyi olup adını ‘’Forest Stewardship Council’’ adlı uluslararası kuruluşun baş harflerinden almıştır. FSC’ nin kuruluşu 1990’lı yıllara dayanmaktadır. Bir grup ahşap üreticisi, kullanıcısı, çeşitli çevre ve sosyal sivil toplum örgütü temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş ve merkezi Almanya’nın Bonn kentinde olan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur.

 

FSC dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini ve bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan ve bu amaca ulaşmak için uluslararası standartlar belirlenmiş bir sistemdir. FSC, dünya üzerinde orman belgelendirme standartlarını destekleyen ve ileri süren tek kuruluştur.

 

Dünya üzerinde doğru orman yönetimiyle elde edilen ürünler FSC logosuyla tanınırlar. FSC etiketi, tüketiciye sosyal ve çevresel olarak sorumlu satın alma tercihi sağlayan, sorumlu üretim ve tüketim arasındaki bağlantıyı sağlar.

 

FSC;

  • Dünyadaki doğal ormanların ve ekolojik yapının bozulmasını engeller,

  • Dünyada tehlikeli olan ve çevreye etkisi çok yüksek böcek ilaçlarının kullanımını engeller,risklerini ortadan kaldırır.

  • Ağaçların genetik yapısının değiştirilmesini engeller,

  • Ormanların azalmasını engeller ve orman ürünlerinin tüketimini kayıt ve kontrol altına alır,

  • Dünyadaki orman bölgelerinde yaşayan yerli halkın haklarına saygı oluşturur,

  • Yılda en az bir kere sertifikalı organizasyonların uygunluğunu kontrol eder.

FSC Belgesi, orman ürünleri ile üretim yapan firmalarda FSC standardının uygulandığının ve bu standarda göre denetim yapılması sonucu verildiğinin bir göstergesidir. FSC direkt olarak kuruluşlara bir denetim yapmaz. Standartlar oluşturup firmalara yetkiler vererek bu sistemin uygulanmasını denetler. Günümüzde pek çok kuruluş, özellikle çevre bilincinin artmasıyla kullanmış olduğu hammaddelerin iyi yönetilmiş ormanlardan sağlanmasını talep etmekte ve bu yüzden bu konuda sertifikası olan firmalara yönelmektedirler.

 

FSC, akredite ettiği belgelendirme kuruluşları tarafından yayımlanan belgeleri aylık dönemlerde kendi web sitesinden duyurmaktadır.

 

FSC sertifika çeşitlerinden bir tanesi FSC-COC; Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri Belgesidir.

 

FSC-COC Koruma Zinciri Belgesi, Ürünün iyi yönetilmiş ormanlardan ve kontrollü kaynaklardan elde edildiğini ispatlar ve bu ürünlerin kontrolsüz ağaçlardan üretilen ürünlerle karışmadığını doğrular. Ürünün ormandan başlayarak üretim, dönüşüm ve dağıtım proseslerini içererek tüketiciye kadar ulaştığı kesintisiz yolu ifade eder. Ürün ve hammadde üzerindeki FSC logosu ve kayıt numaraları bu sistemin uygulandığının görsel ifadesidir.

bottom of page