top of page

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

  Laboratuvarımıza gelen İthalat, İhracat, Özel İstek numunelerinin Türk Gıda Kodeksi kriterlerine uygunluğunun tespiti için Fiziksel Analizleri yapılmaktadır. Analizlerimizde, Türk Gıda Kodeksi, TSE Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü, Uluslararası metotlar (AOAC,FCC,vs.) baz alınmakla birlikte güncellikleri sürekli takip edilmektedir.

Fiziksel Analiz Laboratuvarımıza gelen gıda, gıda katkı, aroma ve bunların hammaddelerinde, yem ve yem katkı numunelerinde genel olarak; 


 

 • Organoleptik Analizler(Fiziksel özelliklerine yönelik rengi, tadı, kokusu, görünümü),

 • Hububat ve Bakliyatlarda Yabancı Madde, Diğer Türden Tanelerin Analizleri,

 • Elek Analizleri,

 • Nem Tayini,

 • Yoğunluk Tayini,

 • Çözünebilir Kuru Madde(Briks) Tayini,

 • Kırılma İndisi Tayini,

 • Elektriksel İletkenlik Tayini,

 • pH Tayini,

 • Ayrılabilen Çeşni, Meyve Oranı Tayini

 • Yabancı Madde Tayini

gibi Fiziksel analizler uygulanmaktadır.

Ayrıca cam numunelerinde Ani Sıcaklık Değişimine Dayanım Testi yapılmaktadır.

Uzman teknik personelimizce, laboratuvarımızda mevzuata uygun 150’ye yakın analiz gerçekleştirilmektedir. Hızla gelişen gıda sektörüne ayak uydurabilmek, müşteri taleplerine hızlı ve doğru olarak cevap verebilmek adına temel hedefimiz; analiz çeşitliliğini ve kalitesini sürekli olarak arttırmaktır.

bottom of page