top of page

BRCGS GIDA STANDARDI v9

brcs.png

BRCGS

BRCGS Gıda Standardı; 1998 yılında İngiliz Perakendeciler Birliği (BRCGS) tarafından kurulan bir örgüttür. Perakendecilerin kendi teknik denetimlerini ve yine İngiltere'deki perakendeciler için gıda ürünleri sağlayan tedarikçilerin denetlendiği diğer 3. taraf denetim kuruluşlarının yürüttüğü denetimleri elemine ederek tek bir denetimde birleştirmek amacıyla kurulmuştur. BRCGS v.9, perakendeciliği ve tüketiciyi etkileyen birçok konu ile doğrudan ilgilenmektedir ve lobi faaliyetleri ile İngiltere’de ve ABD’de bu noktalara dikkat çekmeye çalışmaktadır.

BRCGS Gıda Standardının amacı, bir imalatçı organizasyonu içinde yer alan İngiliz Perakendecilerine ürün sağlamak için gerekli Gıda Güvenlik ve Kalite kriterlerini açıklamaktır. Biçim ve içerik açısından Standart, tedarikçilerin temel dayanak noktaları, çalışma sistemleri ve yetkili üçüncü tarafın prosedürleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonu sağlanmıştır.

En son yayınlanan versiyonu 9. versiyonudur. 9. Versiyonu 1 Ağustos 2022 yılında yayınlanmıştır.

9. versiyon geçişi BRCGS’in aldığı karar doğrultusunda 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Belgelendirme tarihleri 1 Şubat 2023 sonrası olan firmalar BRCGS 9. Versiyondan denetime girmek zorundadır.

Yeni GFSI kuralına göre 3 yıllık denetim periyodu içerisinde 1 kere habersiz denetim olmak zorundadır.

Ekim 2022 itibari ile BRCGS v9 eğitimleri başlayacaktır.

9. versiyon standardını brcgs.com üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

9. versiyonda değişen maddeler ve standart geçiş danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Standart genel olarak:

Gıda güvenliği

Gıda güvenliği kültürü

Gıda Savunması

Taklit Tağşiş (Sahtecilik)

Alerjen

Alt yapı gereklilikleri

Konularına önem vermektedir.

GFSI (Küresel Gıda Güvenliği Girişimi) onaylı bir standart olup tüm dünyada geçerlidir.

bottom of page