BRC GLOBAL GIDA STANDARDI

BRC Global Gıda Standardı; 1998 yılında İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) tarafından kurulan bir örgüttür. Perakendecilerin kendi teknik denetimlerini ve yine İngiltere'deki perakendeciler için gıda ürünleri sağlayan tedarikçilerin denetlendiği diğer 3. taraf denetim kuruluşlarının yürüttüğü denetimleri elemine ederek tek bir denetimde birleştirmek amacıyla kurulmuştur. BRC, perakendeciliği ve tüketiciyi etkileyen birçok konu ile doğrudan ilgilenmektedir ve lobi faaliyetleri ile İngiltere’ de ve AB’ de bu noktalara dikkat çekmeye çalışmaktadır.

BRC Global Gıda Standardının amacı, bir imalatçı organizasyonu içinde yer alan İngiliz Perakendecilerine ürün sağlamak için gerekli Gıda Güvenlik ve Kalite kriterlerini açıklamaktır. Biçim ve içerik açısından Standart, tedarikçilerin temel dayanak noktaları, çalışma sistemleri ve yetkili üçüncü tarafın prosedürleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır, böylece gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonu sağlanmıştır.